NyaNäringar handlar om att odla nära konsumenten på ett resurseffektivt sätt. Utan mellanhänder och omlastningar. För smakens skull och för miljön. Och för att odlarna skall kunna utveckla och driva lönsamma verksamheter. 

 

Gamla kulturarvsväxter som rotfrukter och baljväxter är särskilt intressanta. De har nästan helt försvunnit från marknaden men nu har konsumenter och krögare börjat fråga efter dem. För att de smakar mer och annorlunda. Och för att de är en viktig del av vårt kulturarv.

 

NyaNäringar har valt ut 25 gamla odlingssorter som bara finns bevarade hos Nordiskt Gen-resurscenter och vi har erhållit 50 -150 frön av varje sort. Nu skall vi hjälpa intresserade odlare att lära sig mer om dessa gamla sorter och hur man odlar fram fröer i större skala. Vi använder moderna odlingstekniker som fungerar året runt och vi kombinerar med frilandsodling på sommarhalvåret.

 

Jordbruksverket är NyaNäringars huvudfinansiär. Lrf Skåne, Hushållningssällskapet och Food Evolution är medfinansiärer och medverkar på olika sätt. Region Skåne och Innovationscenter för landsbygden ingår också i projektet och bidrar med resurser.

Projektledare och kontaktperson: Thomas Bardenstam, thomas.bardenstam@figogruppen.se