Efter andra världskriget skulle allt göras snabbt och effektivt också inom matproduktionen och man satsade ofta på en eller några få odlingssorter som lämpade sig för stordrift och långa transporter. Och så har det fortsatt in i vår tid.

Nu har en mer värdegrundad diskussion börjat ta form som handlar om att mat inte är som vilken annan produkt som helst som vi köper och förbrukar. Att maten har ett särskilt värde som kräver att vi agerar ansvarsfullt och reflekterar över mat som en del av vårt kulturarv. Som vi skall vårda och lämna vidare.

NyaNäringar

Gamla grödor i nya köket

Sverige har en skatt av kulturgrödor som hamnat i skymundan men som nu går mot en ny vår. Hälsa och miljö är två argument som ofta lyfts fram här men den smakrikedom som gömmer sig i gamla tiders bönor, betor och rovor är en minst lika stor anledning till den här renässansen.