Vår effektivaste klimatåtgärd

Det pågår ett skifte mot en mer vegetarisk kost som drivs av klimatfrågan. Enligt vissa forskare är det den lättaste och mest effektiva insats som vi kan göra för att rädda vår planet för framtida generationer.

När dessa insikter sprids och diskuteras så kommer både utbudet och efterfrågan på grönsaker att öka betydligt. Den utvecklingen har egentligen redan börjat.

Detta så kallade proteinskifte innebär en unik möjlighet för små, lokala odlare att tänka nytt och öka värdet på gårdens avkastning.